فروش ویژه کولر هوشمند سلولزی

فروش ویژۀ انواع کولر آبی هوشمند توسط شرکت تهویه سپهر آغاز شد.

کولر های هوشمند با استفاده از پد سلولزی که در داخل کولر جانمایی شده است باعث می گردد تا با کاهش مصرف برق روبرو بوده و افزایش راندمان تهویه را داشته باشیم. استفاده از پد سلولزی در کولر آبی باعث می گردد تا از رشد و نمو قارچ ها جلوگیری گردد که این اتفاق باعث افزایش کیفیت هوای محیط و سالم بودن آن را تضمین می نماید.

فروش کولر های ساخته شده توسط شرکت تهویه سپهر، این امکان را برایتان مقدور می سازد که با خرید کولر های آبی هوشمند ، هوای سالم و مطبوع را در داخل ساختمان خود تجربه نمایید.


منبع این نوشته : منبع
کولر ,هوشمند ,گردد ,باعث ,تهویه ,سلولزی ,شرکت تهویه ,توسط شرکت